Hur vi jobbar tillsammans i ert flyttprojekt 

Vi vill vara stödet för er - när ni behöver det som bäst!

Er inhyrda konsult i projektledning. Ska ni flytta eller renovera.? Ring oss idag

För företag som flyttar erbjuder vi projektinsatser där vi tar hand om flytten i både mindre och större projekt 

 • iordningställande 
 • avvecklingen av er tidigare arbetsplats
 • överlämning  
 • flyttprocess

Välj hela eller dela upp våra tjänster efter ert behov


Första mötet

Startmöte - Behoven beskrivs 

Vi talar om begränsningar och förutsättningar, övriga utmaningar och förväntande förändringar

Vi medverkar även i upphandlingar

Teknisk fas  / Samarbetspartners

Alla tekniska behov ses över, här tar vi in våra samarbetspartners om det behövs för möte och genomgång

Planering

Offert/Faktura

Uppdragsavtal och sekretessavtal skrivs

Planering - Genomgång - möte med personal

Projektfas

Projektstart

Beställning 

Leverans

Montering/leverans 

Utvärdering

Avslut

Uppföljning - utvärdering

Långsiktigt samarbete eller en punktinsats? Ni väljer.


 • Handfast ledning i ombyggnad av befintliga kontor
 • Punktinsatser, del i ett projekt 
 • Samordnare - ert stöd på plats
 • Insatser vid inflyttning i nya lokaler 
 • Insatser vid avveckling av befintliga lokaler
 • Vi levererar textil inredning med mätning, sömnad och montering
 • Vi hjälper er att flytta 

Beställning och inköp av inventarier.

in-Spaces har upparbetade kontakter och egna inköpskanaler